Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) Nedir ve Özel Eğitimde Nasıl Kullanılır?

Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) Nedir ve Özel Eğitimde Nasıl Kullanılır?

Uygulamalı Davranış Analizi (ABA), özellikle özel eğitim alanında önemli bir yer tutan bir psikolojik disiplindir. Bu disiplin, öğrenme teorileri ve davranışçılık temelleri üzerine kurulmuş, özellikle otizm spektrum bozukluğu ve diğer gelişimsel bozukluklara sahip bireylerin eğitiminde etkili bir şekilde kullanılan bir yaklaşımdır.

Bu makalede, Uygulamalı Davranış Analizi’nin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, özel eğitimdeki rolünü ve etkilerini irdeliyoruz.


Bölüm 1: Uygulamalı Davranış Analizi Nedir?

Uygulamalı Davranış Analizi (ABA), insan davranışlarını anlama ve değiştirme amacı güden bir bilimsel yöntemdir. Bu yöntem, özellikle özel eğitim alanında, bireylerin davranışlarını daha istenen yönde değiştirme ve geliştirme amacı taşır. ABA, temelde dört ana prensibe dayanır:

 1. Tanımlama ve Gözlem: Davranışlar ölçülebilir ve gözlemlenebilir olmalıdır. Bu, davranışın spesifik bir şekilde tanımlanması ve ölçülmesi anlamına gelir.
 2. Neden-Sonuç İlişkisi: Davranışlar belirli sonuçlarla ilişkilendirilir. Belirli bir davranışın belirli bir sonuca yol açtığını anlamak, davranışı değiştirmenin anahtarıdır.
 3. Değişkenlerin Kontrol Edilmesi: ABA, değişkenleri kontrol etme amacı güder. Yani, istenen davranışları artırmak veya istenmeyen davranışları azaltmak için değişkenlerin nasıl etkilediği incelenir.
 4. Süreklilik ve Uygulama: ABA, sürekli olarak uygulanmalıdır. Davranışların değiştirilmesi zaman alabilir ve sürekli çalışmayı gerektirebilir.

Bölüm 2: ABA’nın Özel Eğitimde Kullanımı

ABA, özellikle otizm spektrum bozukluğu (OSB) gibi gelişimsel bozukluklara sahip bireylerin eğitiminde yaygın olarak kullanılır. ABA’nın OSB’li bireyler için etkili bir şekilde nasıl kullanıldığına dair bazı temel noktalar şunlardır:

 • Davranış Değiştirme: OSB’li bireyler genellikle belirli davranış sorunlarıyla karşı karşıyadır. ABA, bu sorunlu davranışların azaltılması veya istenen davranışların artırılması için kullanılır. Örneğin, sözel iletişimi geliştirmek veya nöbet sıklığını azaltmak gibi.
 • İletişim Becerileri: ABA, özellikle sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirmek için kullanılır. OSB’li bireyler, sıklıkla sözel iletişimde zorluk yaşarlar, bu nedenle alternatif iletişim yöntemlerini öğrenmeleri önemlidir.
 • Sosyal Beceriler: OSB’li bireyler genellikle sosyal etkileşimde zorluk yaşarlar. ABA, bu bireylerin sosyal becerilerini geliştirmek için kullanılır. İşbirliği yapma, empati kurma ve arkadaşlık ilişkileri kurma gibi.
 • Öz-Bakım Becerileri: ABA, bireylerin günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları öz-bakım becerilerini öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bu, tuvalet eğitiminden öz bakım becerilerine kadar çeşitli alanları içerir.

Bölüm 3: ABA’nın Özel Eğitimdeki Etkileri

ABA’nın özel eğitimdeki etkileri oldukça önemlidir. Bu yöntemin uygulanması, bireylerin daha bağımsız, sosyal ve özgür bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. ABA’nın özel eğitimdeki bazı olumlu etkileri şunlar olabilir:

 • Davranış Değişikliği: İstenmeyen davranışların azaltılması veya istenen davranışların artırılması, bireylerin daha iyi yaşam becerileri geliştirmelerine yardımcı olabilir.
 • İletişim İyileştirmesi: Özellikle OSB’li bireyler için iletişim becerilerinin geliştirilmesi, onların daha iyi anlaşılmasını ve sosyal etkileşimlerde daha başarılı olmalarını sağlayabilir.
 • Sosyal Becerilerin Artırılması: ABA, bireylerin sosyal becerilerini geliştirmek için etkili bir araçtır. Bu, daha iyi arkadaşlık ilişkileri kurmalarına ve toplumda daha fazla entegre olmalarına yardımcı olabilir.
 • Öz-Bakım Becerileri: ABA, bireylerin günlük yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu, onların daha bağımsız bir yaşam sürmelerine olanak tanır.

Sonuç

Uygulamalı Davranış Analizi (ABA), özel eğitim alanında önemli bir role sahip olan etkili bir yöntemdir. Özellikle gelişimsel bozukluklara sahip bireylerin eğitiminde kullanılan ABA, davranışları daha istenen yönde değiştirme, iletişim becerilerini geliştirme, sosyal becerileri artırma ve öz-bakım becerilerini öğretme amacı taşır. Bu sayede bireylerin daha bağımsız, sosyal ve mutlu bir yaşam sürmelerine yardımcı olabilir. ABA’nın özel eğitimdeki etkileri, bireylerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.