Tarihte Yazılmış İlk Metin Hangisidir?

Yazılmış ilk metin, M.Ö. 3200 yıllarında Mezopotamya’da yazılmış olan Kültepe Tabletleri olarak bilinir. Bu tabletler, M.Ö. 2500 yıllarına kadar olan dönemde Anadolu’da yer alan Kültepe bölgesinde bulunmuş ve bugün Ankara Arkeoloji Müzesi’nde saklanmaktadır.

Kültepe Tabletleri, Mezopotamya’da kullanılan ilk yazı sistemi olan cuneiform yazısı ile yazılmıştır. Cuneiform yazısı, M.Ö. 3200 yıllarında Sumer halkı tarafından kullanılmaya başlanmış ve daha sonra Asur, Akad, Babil ve Pers halkları tarafından da kullanılmıştır. Kültepe Tabletleri, cuneiform yazısının en eski örneklerinden birisidir ve bu yüzden de tarihte önemli bir yere sahiptir.

1. Resim: Kültepe (Kaniş) Yerleşimi Girişi

2. Resim: Kültepe (Kaniş) Aşağı Şehir Yerleşimi, 2015 ODTÜ Arkeoloji Topluluğu Tim Gezisi

3. Resim: Kültepe (Kaniş) Tabletleri (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2016)

Kültepe Tabletleri, Mezopotamya’da yapılan ticaret işlemleri ile ilgili bilgiler içermektedir. Bu tabletlerde, ticaret işlemlerinde kullanılan mal ve para birimlerinin isimleri, ticaret yapılan ülkelerin isimleri ve ticaret yapılan ürünlerin özellikleri gibi bilgiler yer almaktadır. Kültepe Tabletleri ayrıca, Mezopotamya’da yapılan ticaret işlemlerinin hukuki yapısını da açıklamaktadır.

4. Resim: Kültepe (Kaniş) Tabletlerinden zarflı bir Tablet Örneği (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2016)

5. Resim: Kültepe (Kaniş) Tabletlerinden Akad’lı Sargon Tableti (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2016)

6. Resim: Kültepe (Kaniş) Tabletlerinden bir örnek (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 2016)

Kültepe Tabletleri, tarihte yazılmış ilk metinlerden birisidir ve bu yüzden de tarihte önemli bir yere sahiptir. Bu tabletler, Mezopotamya’da yapılan ticaret işlemlerinin nasıl yapıldığını ve bu işlemlerin hukuki yapısını açıklamaktadır. Bu tabletler ayrıca, cuneiform yazısının en eski örneklerinden birisidir ve bu yüzden de tarihte önemli bir yere sahiptir.

Fotoğraflar: İstanbul ODTÜ Mezunları Derneği Yayın Organı (Baraka)

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.