Özel Eğitimde Davranış Kaydı Teknikleri

Özel Eğitimde Davranış Kaydı Teknikleri

Outline:

 1. Giriş
 2. Davranış Kaydı Nedir?
 3. Özel Eğitimde Davranış Kaydının Önemi
 4. Davranış Kaydı Teknikleri
  • 4.1 Basit İstatistiksel Kayıt
  • 4.2 Gözlem Kaydı
  • 4.3 Anlık Fonksiyonel Analiz
  • 4.4 Antecedent-Behavior-Consequence (ABC) Kaydı
  • 4.5 Zaman Aralıklı Kayıt
  • 4.6 İşaret Kaydı
  • 4.7 Olay Kaydı
  • 4.8 Kendi Kendine Kayıt
 5. Kayıt Yöntemlerinin Seçimi
 6. Kayıt Tutmanın Avantajları
 7. Kayıt Tutmanın Zorlukları
 8. Kayıt Tutarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 9. Kayıt Tutma Sürecinin Değerlendirilmesi
 10. Özet
 11. Kaynaklar

Özel Eğitimde Davranış Kaydı Teknikleri

Günümüzde, özel eğitim alanında çalışan eğitimciler ve uzmanlar, öğrencilerin davranışlarını anlamak, takip etmek ve geliştirmek için çeşitli teknikler kullanmaktadır. Davranış kaydı, özel eğitimde sıklıkla kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu makalede, özel eğitimde davranış kaydı tekniklerinin önemi ve nasıl uygulandığı ele alınacaktır.

1. Giriş

Özel eğitimde, öğrencilerin davranışlarını izlemek ve anlamak, onlara daha iyi bir eğitim sunmak için önemli bir adımdır. Davranış kaydı, öğrencinin davranışlarını sistematik bir şekilde gözlemleyerek, analiz ederek ve kaydederek, olumlu değişiklikler yapma ve öğrencinin ihtiyaçlarına uygun destek sağlama sürecine yardımcı olur.

2. Davranış Kaydı Nedir?

Davranış kaydı, bir öğrencinin davranışlarını objektif bir şekilde gözlemleyerek, belirli bir süre boyunca kaydetme işlemidir. Kaydedilen veriler, öğrencinin davranış desenlerini anlamak, nedenlerini tespit etmek ve gelecekteki müdahaleler için temel oluşturmak amacıyla kullanılır.

3. Özel Eğitimde Davranış Kaydının Önemi

Özel eğitimde davranış kaydı, öğrencinin gelişimini izlemek, davranış problemlerini belirlemek ve bireyselleştirilmiş eğitim planları oluşturmak için temel bir araçtır. Kayıtlar, öğrencinin ilerlemesini takip etmek, müdahalelerin etkinliğini değerlendirmek ve gelecekteki stratejileri planlamak için kullanılır. Ayrıca, davranış kaydı, eğitimcilerin ve velilerin öğrencinin davranışları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur ve uygun destek ve yönlendirme sağlamak için bir rehber olarak kullanılır.

4. Davranış Kaydı Teknikleri

4.1 Basit İstatistiksel Kayıt

Basit istatistiksel kayıt, öğrencinin belirli davranışlarını sayma ve sıklığını hesaplama yöntemidir. Öğrencinin belirli bir davranışı ne sıklıkla sergilediğini belirlemek için kullanılır. Örneğin, öğrencinin bir ders sırasında kaç kez el kaldırdığı veya bir ödevi tamamlama süresi gibi veriler kaydedilir.

4.2 Gözlem Kaydı

Gözlem kaydı, öğrencinin davranışlarını dikkatlice gözlemleyerek, kaydetme sürecidir. Gözlemci, öğrencinin davranışını ayrıntılı olarak tarif eder ve belirli bir süre boyunca gözlemlerini kaydeder. Bu yöntem, öğrencinin davranış desenlerini ve tetikleyicilerini anlamak için kullanılır.

4.3 Anlık Fonksiyonel Analiz

Anlık fonksiyonel analiz, öğrencinin davranışını anlamak ve tetikleyen faktörleri belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, öğrencinin belirli bir davranışını sergilemesi durumunda, davranışın nedenleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için anında sorular sorulur.

4.4 Antecedent-Behavior-Consequence (ABC) Kaydı

ABC kaydı, öğrencinin davranışını belirli bir durumda neyin tetiklediğini ve davranışın sonuçlarını incelemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu kayıt tekniği, öğrencinin davranışlarını daha iyi anlamak ve gelecekteki müdahaleler için stratejiler geliştirmek için değerli veriler sağlar.

4.5 Zaman Aralıklı Kayıt

Zaman aralıklı kayıt, belirli aralıklarla öğrencinin davranışını gözlemleyerek kaydetme yöntemidir. Öğrencinin belirli bir süre boyunca belirli bir davranışı sergileme sıklığı belirlenir. Bu yöntem, öğrencinin davranışının zaman içinde nasıl değiştiğini anlamak için kullanılır.

4.6 İşaret Kaydı

İşaret kaydı, öğrencinin belirli bir işareti veya sembolü kullanarak belirli davranışları kaydetme yöntemidir. Örneğin, öğrencinin belirli bir davranışı sergilemesi durumunda, işaret veya sembol kullanılarak kaydedilir. Bu yöntem, kayıt tutmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

4.7 Olay Kaydı

Olay kaydı, öğrencinin belirli olaylara nasıl tepki verdiğini kaydetme yöntemidir. Öğrencinin belirli bir olaya verdiği tepki, detaylı bir şekilde kaydedilir. Bu yöntem, öğrencinin duygusal durumunu, stres seviyelerini veya belirli durumlarla ilişkili davranışlarını anlamak için kullanılır.

4.8 Kendi Kendine Kayıt

Kendi kendine kayıt, öğrencinin kendi davranışlarını izlemesi ve kaydetmesi sürecidir. Öğrenci, belirli bir davranışı sergilediğinde veya belirli bir durumu deneyimlediğinde kaydını tutar. Bu yöntem, öğrencinin kendi davranışlarını fark etmesini, izlemesini ve yönetmesini sağlar.

5. Kayıt Yöntemlerinin Seçimi

Hangi kayıt yönteminin kullanılacağı, öğrencinin ihtiyaçlarına, davranışına ve amaçlara bağlı olarak değişebilir. Her öğrenci benzersiz olduğu için, uygun kayıt yöntemlerinin seçimi önemlidir. Eğitimciler ve uzmanlar, öğrencinin davranışını en iyi şekilde anlamak ve öğrenciye en uygun destek ve müdahale stratejilerini belirlemek için kayıt yöntemlerini dikkatli bir şekilde seçmelidir.

6. Kayıt Tutmanın Avantajları

Davranış kaydı tutmanın birçok avantajı vardır. Öncelikle, öğrencinin davranışlarının objektif bir şekilde izlenmesini sağlar ve doğru verilerin toplanmasına yardımcı olur. Ayrıca, kaydedilen veriler, öğrencinin davranış desenlerini analiz etmek ve müdahale stratejilerini belirlemek için kullanılabilir. Kayıt tutmak aynı zamanda eğitimcilerin ve velilerin öğrencinin davranışları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağlar ve etkili destek sağlamalarına yardımcı olur.

7. Kayıt Tutmanın Zorlukları

Davranış kaydı tutmak bazen zorlu olabilir. Kayıt tutmanın zaman alıcı olabileceği, doğru verilerin toplanmasında güçlükler yaşanabileceği ve bazı durumlarda öğrencinin gizliliğini ihlal edebileceği unutulmamalıdır. Ayrıca, bazı öğrencilerin davranışlarının tahmin edilebilir olmadığı veya anlık tepkiler sergilediği durumlarda kayıt tutmak daha da zorlaşabilir.

8. Kayıt Tutarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kayıt tutarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle, verilerin doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde toplanması önemlidir. Kayıt tutarken öğrencinin gizliliği ve mahremiyeti korunmalıdır. Ayrıca, kaydedilen verilerin düzenli bir şekilde analiz edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

9. Kayıt Tutma Sürecinin Değerlendirilmesi

Kayıt tutma süreci düzenli olarak değerlendirilmelidir. Verilerin doğruluğu, kayıt tutma yöntemlerinin etkinliği ve öğrencinin davranışında meydana gelen değişiklikler değerlendirilmelidir. Değerlendirme süreci, kayıt tutma sürecini iyileştirmek ve daha etkili sonuçlar elde etmek için önemlidir.

10. Özet

Özel eğitimde davranış kaydı teknikleri, öğrencilerin davranışlarını anlamak, takip etmek ve geliştirmek için önemli bir araçtır. Çeşitli kayıt yöntemleri, öğrencinin ihtiyaçlarına ve amaçlara bağlı olarak kullanılabilir. Kayıt tutmanın avantajları ve zorlukları vardır, ancak doğru yaklaşım ve değerlendirme ile etkili sonuçlar elde edilebilir.

11. Kaynaklar

[1] Özel Eğitimde Davranış Kaydı Teknikleri, Özel Eğitim Rehberlik Programı, Milli Eğitim Bakanlığı.

[2] “Behavioral Recording Techniques in Special Education,” Special Education Guide.

[3] “Techniques for Behavior Data Collection,” Florida State University.

Taner Öğretmen / 40dk.com

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.