(Otizm) Yaygın Gelişimsel Bozukluk Destek Eğitim Programı

Otizm_yaygın gelişimsel bozukluk destek eğitim programını indirmek için buraya tıklayınız.

Yaygın gelişimsel bozukluk (YGB), otizm spektrum bozukluğu (OSB), Asperger sendromu ve Rett sendromu gibi durumları kapsayan bir grup gelişimsel bozukluktur. YGB olan bireyler, dil ve iletişim, sosyal etkileşim ve davranış alanlarında sorunlar yaşarlar.

YGB Destek Eğitim Programı, YGB olan bireylerin gelişimlerini desteklemek amacıyla hazırlanmış bir programdır. Bu program, bireylerin yaşamlarını bağımsız sürdürmelerini, gelişim alanlarında ilerlemelerini ve toplumsal yaşama katılmalarını amaçlar.

Program, beş ana modülden oluşur:

 • Temel beceriler: Bu modül, bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmelerine yöneliktir. Bu beceriler arasında yemek yeme, giyinme, tuvalet kullanımı, kişisel bakım, ev işleri gibi beceriler yer alır.
 • Sosyal beceriler: Bu modül, bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yöneliktir. Bu beceriler arasında arkadaşlık kurma, iletişim kurma, duygularını ifade etme, problem çözme gibi beceriler yer alır.
 • Dil ve konuşma becerileri: Bu modül, bireylerin dil ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yöneliktir. Bu beceriler arasında anlama, anlatma, dinleme, okuma, yazma gibi beceriler yer alır.
 • Öğrenme becerileri: Bu modül, bireylerin akademik becerilerini geliştirmelerine yöneliktir. Bu beceriler arasında sayısal beceri, görsel-uzamsal beceri, dikkat ve bellek gibi beceriler yer alır.
 • Özel ilgi ve yetenekler: Bu modül, bireylerin özel ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine yöneliktir.

Program, bireylerin bireysel ihtiyaçları ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak uygulanır. Bu nedenle, programın içeriği ve uygulama şekli her birey için farklı olabilir.

Programın uygulanmasında, özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, aile bireyleri ve diğer ilgililer birlikte çalışır.

YGB Destek Eğitim Programının uygulanmasının bireylere ve topluma sağladığı yararlar şunlardır:

 • Bireylerin yaşamlarını bağımsız sürdürmelerine yardımcı olur.
 • Bireylerin gelişim alanlarında ilerlemelerine yardımcı olur.
 • Bireylerin akademik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Bireylerin sosyal ve toplumsal yaşamda uyum sağlamalarına yardımcı olur.
 • Bireylerin topluma kazandırılmasına yardımcı olur.

Programın temel hedefleri şunlardır:

 • Bireylerin temel yaşam becerilerini geliştirmek.
 • Bireylerin sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini geliştirmek.
 • Bireylerin dil ve konuşma becerilerini geliştirmek.
 • Bireylerin akademik becerilerini geliştirmek.
 • Bireylerin özel ilgi ve yeteneklerini keşfetmek ve geliştirmek.

Programın uygulama aşamaları şunlardır:

 • Tanılama: Programın uygulanması öncesinde, bireylerin bireysel ihtiyaçları ve gelişim düzeyleri belirlenir. Bu amaçla, değerlendirme çalışmaları yapılır.
 • Planlama: Tanılama çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda, bireylerin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim planı hazırlanır.
 • Uygulama: Eğitim planı doğrultusunda, bireylere bireysel veya grup eğitimleri verilir.
 • Değerlendirme: Eğitim sürecinin sonunda, bireylerin gelişim düzeyleri ve eğitim hedeflerine ulaşabilme durumları değerlendirilir.

Programın uygulanmasında, aşağıdaki yöntem ve tekniklerden yararlanılabilir:

 • Göster-yap: Bireyin bir görevi nasıl yapacağını göstermek ve sonra bireyin aynı görevi yapmasına yardımcı olmak.
 • Modelleme: Bireyin bir görevi nasıl yapacağını yapan başka bir bireyi gözlemlemesi.
 • Destekli öğretim: Bireyin bir görevi yaparken öğretmen veya başka bir kişinin yardımını alması.
 • Oyun: Bireyin oyun oynarken öğrenmesini sağlamak.
 • İşbirliği: Bireyin diğerleriyle birlikte çalışarak öğrenmesini sağlamak.

Programın uygulanmasında, aşağıdaki araç-gereçlerden yararlanılabilir:

 • Eğitim materyalleri: Bireyin öğrenebileceği oyunlar, kitaplar, resimler, bilgisayar programları vb.
 • Özel eğitim araç-gereçleri: Bireyin gelişim ve öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan araç-gereçler.

YGB Destek Eğitim Programı, YGB olan bireylerin yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmak için önemli bir araçtır. Programın etkili bir şekilde uygulanması, bireylerin gelişimlerini desteklemek ve toplumsal yaşama katılmalarını sağlamak için gereklidir.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.