Kaynaştırma Eğitimine Hazırlık

Kaynaştırma eğitimine hazırlık çalışmaları kapsamında öğretmen, engelli birey (kaynaştırma öğrencisi), diğer öğrenciler, kaynaştırma öğrencisinin ailesi, okul yönetimi, eğitim ortamı ve eğitim programının (BEP) hazırlanması gerekmektedir. Bu öğeler hazırlandıktan sonra kaynaştırma eğitimine başlanabilir. 

kaynaştırma eğitimine hazırlık

Kaynaştırma Eğitimine Hazırlık Çalışmaları 

 • Öğretmeni hazırlama
 • Engelli öğrenciyi hazırlama
 • Diğer öğrencileri hazırlama
 • Aile ve yakın çevreyi hazırlama
 • Okul yönetimini hazırlama
 • Eğitim ortamını hazırlama
 • Eğitim programını hazırlama

Kaynaştırma Eğitimi İçin Öğretmeni Hazırlama

 • Aile, okul çevreyle sürekli işbirliği içinde olun.
 • Yalnız değilsiniz
 • Öğretmenler; kaynaştırma uygulamasının en önemli öğesi sizsiniz.
 • Özür türleri ve özellikleri konusunda bilgi edinin

Kaynaştırma Eğitimi İçin Engelli Öğrenciyi Hazırlama

 • Öğrenciye kendinden beklenen davranışları söyleyin.
 • Bu tür çocuklar için gerekli araç gereçleri temin edin
 • Karşılaşabileceği sorunlarla ilgili konuşun.
 • Öğrencinin sağlık durumu ile ilgili bilgi edinin.

Kaynaştırma Eğitimi İçin Diğer Öğrencileri Hazırlama

 • Özürlü çocuklar hakkında bilgilendirme.
 • Kendilerini özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yerine koyma çalışmaları yapmak
 • Olumlu tutum, anlayış ve davranış geliştirme çalışmaları yapılmalı.

Kaynaştırma Eğitimi İçin Aileyi ve Yakın Çevreyi Hazırlama

 • Ailelerle düzenli toplantılar yapmak
 • Ailelere bilgilendirici konuşmalar, seminerler düzenlemek
 • Her aşamada aileyi de işe katmak
 • Çocuğundaki gelişmeleri aileyle paylaşmak

Kaynaştırma Eğitimi İçin Okul Yönetimini Hazırlama

 • Okul yönetimini kaynaştırmanın gereğine ve önemine inandırma.
 • Kaynaştırma öğrencilerine yönelik tutumunun olumlu olmasını sağlama.
 • Okul yönetiminin özel eğitim personeliyle olan işbirlikçi tutumu, diğer öğretmenlere ve okul personeline model olacak ve onları olumlu yönde etkileyecektir.

Kaynaştırma Eğitimi İçin Eğitim Ortamını Hazırlama

 • Ortam çocukların kolay hareket edebileceği şekilde olmalıdır.
 • Sınıf mevcutları sınırlı tutulmalıdır.
 • Öğrenci sınıf ortamında en uygun bir yere oturtulmalıdır.
 • Sınıfta çocuğun engeline uygun gerekli araç gereç bulunmalıdır.

Kaynaştırma Eğitimi İçin Öğretim Programı Hazırlama

 • BEP (bireysel eğitim planı) hazırlanmalıdır.
 • Hangi ders ve etkinlikleri normal çocuklara birlikte yapacağı, hangi derslerde destek eğitimi verileceği belirlenir.

Kaynaştırma Eğitimine Hazırlık 2

Kaynaştırma eğitimine hazırlık aşamaları bir çok yönde yapılır. Sadece sınıf içinde kaynaştırma öğrencisini diğer öğrencilere tanıtarak hazırlık çalışmaları bitmiş olmaz. Bu çok yönlü bir çalışmadır. Sürecin devamında problem yaşamamak adına hazırlık çalışmaları yani alınması gereken önlemler ve yapılması gerekenlerin yapılması yerinde olacaktır. Eğitim ortamının, diğer öğrencilerin, ailenin, okul idaresinin ve öğretmenin bu sürece hazırlanmış olması şarttır.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.