Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaynaştırma eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler derken aşağıdaki 26 maddeyi veriyoruz. İşin teori kısmında bu maddeler size çok gelebilirler ama uygulamada biraz dikkatli ve sabırlı olan herkes bu maddelerin süreç içinde kendiliğinden oluşacağını görecektir.

Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaynaştırma Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

 1. Çocuğun güvenini, kişiliğini, ilgisini sarsacak sözlerden kaçınılmalıdır.
 2. Etkinlikler sonucunda çocuğa geri bildirimler verilmeli, geldiği durum hakkında bilgiler verilmelidir.
 3. Eğitim okulda olduğu kadar okul dışı ortamlarda da devam ettirilmeye çalışılmalıdır.
 4. Çocuklara başarabilecekleri görevler verilmeli başarılar ödüllendirilmelidir.
 5. Öğrencinin yetersiz yönleri kadar yeterli yönleri de bilinmelidir.
 6. Çocuğu normal hale getirmek değil de yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak en önemli hedef olmalıdır.
 7. Yapılan etkinlikler bireyin duyu kalıntısına hitap edecek şekilde planlanmalıdır.
 8. Ders konularının analizleri yapılmalı konular parçalara ayrılmalıdır.
 9. Sosyal, kültürel, iş ve meslek eğitimi çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
 10. Her aşamada çocuklar güdülenmeli ve teşvik edilmelidir.
 11. Yetersizlik ne olursa olsun bireyi olduğu gibi kabul etmek esas alınmalıdır.
 12. Çalışmalarda aile ve yakın çevresinin desteği alınmalıdır.
 13. Öğrencinin öğrenciye rehberlik etmesine yer verilmelidir.
 14. Normal sınıf içinde tek bir yetersizlik türüne yönelik yerleştirme yapılmalıdır.
 15. Çalışmalar sürekli gözlenmeli kayıt edilmeli ve durum hakkında aileye açıklamalar yapılmalıdır.
 16. Sınıflarda 15 öğrenciye 1 kaynaştırma öğrencisi planlanmalı zorunlu olmadıkça birden fazla öğrenci alınmamalıdır. Her kaynaştırma öğrencisi için ayrı bir BEP hazırlanmalıdır.
 17. En iyi öğretim bireyselleştirmeden toplumsallaştırmaya, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa doğru giden yoldur.
 18. Öğretmenlerin öğrenciye sunacakları bilgi alanlarını bu eğitim ilkelerine göre düzenlemeleri yararlı olacaktır.
 19. Öğrenmenin verimini artırmak için, sözel yöntemin yanında gözlem, deney, modelleştirme, problem çözme, soru- cevap, tartışma, grup çalışması vb. öğretim yöntemlerinin de kullanılması uygun olacaktır.
 20. En iyi öğrenilen şeyler kendi kendine yaparak ve yaşayarak öğrenme durumuyla ortaya çıkar. Öğretmen bu yöntemi tüm etkinliklerin temeline almalıdır.
 21. Yaşantı, dramatize, gösteri yöntemlerinin kullanılmasına özen göstermelidir.
 22. Öğretim etkinliklerinde görsel- işitsel materyaller kullanılması uygun olur. Çünkü öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısı ne kadar çoksa öğrenme o kadar iyi, unutma o kadar geç olacaktır.
 23. Olumsuz davranışlardan çok olumlu davranışların, yetersizliklerden çok çocuğun yeterli yönlerinin görülüp pekiştirilmesi daha uygun bir yöntemdir.
 24. Öğretmen ders anlatırken öğrenci ile sürekli göz iletişiminde bulunmalıdır. Göz iletişimi hem sınıfın denetiminde hem de derse karşı uyanık ve dikkatli tutmada etkili bir yöntemdir.
 25. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve olgunluk düzeyleri ve bazı özelikleri dikkate alınarak en uygun pekiştireçler seçilmeli ve bunlar başarıyı ödünlendirici olarak kullanılmalıdır
 26. Öğrenciler düşük not aldıkları zaman öğretmenler öğrenciler hakkında ön yargı beslememeli onlara karşı ilgi ve güvenini yitirmemelidir.

Kaynaştırma eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler yukarıda listelendi. Yazının başında da belirttiğimiz gibi iş uygulamaya döküldükçe zor görünen bu detaylar birer birer hallolacaktır. Biraz sabır ve özveri her şeyi çözebilir, size gereken kapıyı açabilir.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.