Güney Kore Eğitim Sistemi

Güney Kore Eğitim Sistemi özelliklerinde zorunlu eğitimin 9 yıl olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip Kore’de 6-15 yaş arasındaki çocuklar zorunlu eğitim çağında kabul edilmekteler. 

Güney Kore Eğitim Sistemi Eğitim Dönemleri

3- 6 yaş grubu okulöncesi dönemi kapsamaktadır. 6-12 yaş grubu ilköğretim dönemini kapsamakta olup 6 yıldır. 12-15 yaşları arasında ortaokul grubu vardır ve eğitim süresi 3 yıldır. 15-18 yaş arası grubu ise ortaöğretim yani lise çağıdır. Lise eğitimi 3 yıldır.

KOLEJLER/ÜNİVERSİTE

• Kolejler : 2+ yıllık program uygulamakta (junior, cyber, technical and graduate school colleges)

• Üniversiteler

Yıllık Eğitim Süresi: 170 gün (34 hafta) şeklindedir.

Günlük Ders Saati: Okul 5 gün açık

• İlkokulda : 40 dakika

•Orta okul : 45 dakika

•Ortaöğretimde : 50 dakika

Sömestr: • İki sömestri

• Mart başı-Ağustos sonu • Eylül Başı- Şubat Sonu

Haftalık Ders Saati:

İlkokul 25-32 saat/hafta

•Ortaokul 34 saat/hafta

• Lise 32 saat/hafta

Program Gelişme: Merkezi

 

1-6. SINIFLARDA OKUTULAN TEMEL DERSLER

TEMEL DERSLER

KORE DİLİ

•MATEMATİK

• EV EKONOMİSİ

• ‘AKILLI YAŞAM’ (BİLİM VE SOSYAL ÇALIŞMALAR)

• BEDEN EĞİTİMİ

• YABANCI DİL

 

PROGRAM

Güney Kore eğitim sistemi okullarında uygulanmakta olan programlar merkezi programlardır. Japonya Eğitim Sistemi dahilindeki okullar kendi programlarını uygulayabilirken Güney Kore okulları merkezi bir programı uygularlar.

 

ORTA OKULA GEÇİŞ

Ortaokula geçişte herhangi bir sınav yapılmamaktadır.

 

İLKÖĞRETİM YILLIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ (2009)

g%C3%BCney%20kore%20e%C4%9Fitim%20sistemi%20-%20ilk%C3%B6%C4%9Fretim%20y%C4%B1ll%C4%B1k%20ders%20da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1

 

ORTA OKUL GENEL DERSLERİ VE OKUL TÜRLERİ

TEMEL DERSLER

Kore Dili

•Ahlak Eğitimi/Sosyal çalışmalar

Matematik

• Bilim/Teknoloji, Ev Ekonomisi

• Pratik Çalışmalar

• Teknik Çalışmalar/ Ev Ekonomisi

• Beden Eğitimi

Müzik

• Sanat

• İngilizce

OKUL TÜRÜ

•Ortaokul

• Yurttaşlık (Civic) ortaokul

 

ORTAOKUL YILLIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ (2001)

 

ORTA OKUL YILLIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ (2009)

 

GEÇİŞLER VE YÖNLENDİRME

YÖNLENDİRME

• Ortaokulu tamamlayan bir öğrenci ulusal seviyede lise giriş sınavına katılır. Alınana sonuca göre gideceği akademik ya da mesleki programlara katılabilirler.

• Genel Akademik Liselere giriş: Ulusal düzeyde gerçekleştirilen giriş sınavını kazananlar bu okullara devam edebilir. Bazı prestijli okullar öğrenci kabulü için ek sınavlar uygulayabilmekte ya da belirlenmiş bir not ortalaması talep edebilmektedir.

• Meslek Liselerine giriş: Giriş sınavı başarıyla geçilmelidir

 

GEÇİŞLER

Güney Kore eğitim sistemi dahilinde okullar arası geçişler olmaktadır. Ancak geçiş yapılan okulun ve devam edilen okulun izinleri gerekmektedir. Okul orta okul sonrası puanıda göz önüne alabilir. Genel lisede meslek lisesine geçişlerde olmakla birlikte lisenin ilk yıllarında genel dersleri başarıldığını belgelendirip geçilebilmektedir.

 

LİSEYE GEÇİŞ SINAVI

ORTAOKUL BİTİRME SINAVI

Güney Kore eğitim sistemi ortaokulu tamamlayan bir öğrenciye ulusal seviyede lise giriş sınavına katılma hakkı tanır. Alınan sonuca göre gideceği akademik ya da mesleki programlara katılabilirler.

• Bu sınavı başaran öğrencilere diploma (Chung Hakkyo Chorupchung) verilir.

ULUSAL TESTLER

Temel Akademik Beceriler Tanılama/Teşhis Değerlendirmesi the Basic Academic Skills Diagnostic Assessment

• 2002 yılından beri 3. sınıfa uygulanmaktadır.

 

Ulusal Eğitim Başarılarının Değerlendirmesi The National Assessment of Educational Achievement (NAEA)

•The NAEA testi 6 sınıf, orta okulun 3.sınıfı ve lise birinci sınıfta yapılmaktadır. Öğrencilerin genel yeterlilik seviyelerini akademik başarılarını içermektedir.

Dersler:

Kore dili,

Matematik,

•Bilim,

•Sosyal Çalışmalar

•İngilizce iletişim becerileri

•Bilgi Teknoloji Becerileri

 

SINAVLAR

İLKÖĞRETİM

Güney Kore eğitim sistemi ilköğretimde herhangi bir merkezi değerlendirmeye yer vermiyor. Dersinde başarılı olan bir üst sınıfa geçer. İlköğretim sonrası da bir merkezi sınav yok

ORTAOKUL

• İlköğretimi bitiren doğrudan orta okula kayıt olur.

•Ortaokul bitirme sınavı vardır. Tüm öğrenciler bu sınava girerler (the Chung Hakkyo Chorupchung (Lower Secondary School Diploma). Aldıkları puana göre istedikleri okula yerleşirler.

•Özel Amaçlı liseye girebilmek için ayrıca, Sanat Yabancı dil, bilim veya beden eğitimi sınavına girilmesi gerekmektedir

LİSE

•Güney Kore eğitim sistemi içinde öğrenciler liseyi bitirdiklerinde akademik lise bitirme sertifikası (Immumgye Kodung Hakkyo Choeupchang (Academic High School Certificate) alırlar. Mesleki eğitimi bitiren ise (Silopgye Kodung Hakkyo Choeupchung (Vocational Senior High School Certificate).) sertifika alır.

• Tüm öğrenciler Üniversiteye gidecekse Kolej Akademik Yetenek Testine ( the Academic Aptitude Test) tabidirler. Bu sınav yazılı olup 5 dersten yapılmaktadır.

• Lisede mezun olabilmek için 240 ünite (1 ünite= 50 dk) bitirmek zorundadır

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ

90-100 Mükemmel / Soo

80-89 Çok İyi / Woo

70-79 İyi / Mi

60-69 Tatminkar / Yang

0-59 Zayıf / Ga

 

ORTAÖĞRETİM OKUL TÜRLERİ

• Genel Lise

• A- Yabancı Diller • B- Sanat Lisesi • C- Bilim Lisesi

• Mesleki Lise (Devlet ve Özel Firmaların okulları)

• Ticaret Liseleri (Trade High School)

• Uzaktan Eğitim Lisesi (Correspondence)

 

ORTAÖĞRETİMDE TEMEL DERS BAŞLIKLARI VE DERSLER

KORE DİLİ: Korean language, Speech communication and writing I-II, Reading and grammar I-II, Literature I-II

İNGİLİZCE:English, English I-II, Listening and speaking(English) I-II, Reading and writing(English) I-II

MATEMATİK: Mathematics, Applied mathematics, Mathematics I-II, Pre-calculus and pre-statistics, Calculus and statistics, Integration and statistics, Geometry and vector

SOSYAL ÇALIŞMALR ( TARİH VE/AHLAK EĞİTİMİDE İÇERİYOR): Social studies, Korean geography, World geography, East Asian history, World history, Law and politics, Economics, Society and culture, Korean history Moral education, Life and ethics, Ethics and thought

BİLİM:  Science, Physics I-II, Chemistry I-II, Biology I-II, Earth science I-II

BEDEN EĞİTİMİ: Physical education, Exercises and healthy life, Sports culture, Sports science SANAT Music, Music performance, Music and society, Understanding music Fine arts, Art in life, Art appreciation, Art production

TEKNOLOJİ, EV EKONOMİSİ : Technology, Home economics, Agricultural biology, Engineering technology, Home science, Enterprise management, Ocean science, information

İKİNCİ YABANCI DİL: German I-II, French I-II, Spanish I-II, Chinese I-II, Japanese I-II, Russian I-II, Arabic I-II

ÇİN KARAKTERLERİ VE KLASİK LİBERAL SANATLAR: Chinese characters and classics I-II

LİBERAL SANATLAR: Life and philosophy, Life and psychology, Life and education, Life and religion, Life economics, Safety and health, Career and occupation, Health, environment and green growth

 

LİSEDE OKUTULAN ZORUNLU DERSLER

Fizik eğitimi

Müzik

Matematik

• Yabancı dil

• Görsel sanatlar

• Sosyal Çalışmalar

• Okul tarafından belirlenen dersler

 

LİSE YILLIK DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ (2001)

 

MESLEKİ EĞİTİM

Okul Türü

Orta okul sonrası mesleki sınava bağlı olarak mesleki eğitim programına kayıt olunur. Mesleki eğitimde ağırlıklı olarak Meslek Lisesinde verilmektedir.

 

SERTİFİKASYONU

• Güney Kore eğitim sistemi içinde mesleki eğitimde 6 ay pratik çalışma yapılmak zorunda. Bu programıda tamamlayan öğrenciler “Silopgye Kodung Hakkyo Choeupchung” sertifikası alırlar. Üniversite veya kolejler için üniversite sınavına girerler.

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI

TARIM

Understanding of Agriculture, Techniques in Basic Agriculture, Agricultural Information Management, Agricultural Management, Basic Bionics, Cultivation, Techniques in Crop Production, Forest and Humans, Techniques in Forest Resources, Horticulture, Life Horticulture, Production Materials, Techniques in Gardening Ⅰ, Techniques in Gardening Ⅱ, Animal Science, Techniques in Breeding Ⅰ, Techniques in Breeding Ⅱ, Silkworm and Silk Fabrics, Silk Reeling Techniques, Agricultural Machinery, Farm Machinery Mechanics, Techniques in Agricultural Machinery Ⅰ, Techniques in Agricultural Machinery Ⅱ, Agriculture and Water, Rural Community and Development of Farmland, Techniques in Agricultural Civil Engineering Ⅰ, Techniques in Agricultural Civil Engineering Ⅱ, Food Science, Food Sanitation, Techniques in Food Processing Ⅰ, Techniques in Food Processing Ⅱ, Environmental Conservation, Environmental Management Ⅰ, Environmental Management Ⅱ, Landscaping, Techniques in Landscape Architecture Ⅰ, Techniques in Landscape Architecture Ⅱ, Agricultural Products Distribution, Circulation Management Ⅰ, Circulation Management Ⅱ, Others

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI

TİCARET

Commercial Economy, Principles of Accounting, General Computers, Introduction to Management, Commerce Law, Commercial Calculating Business, Management Business, Business Accounting, Cost Accounting, Tax Accounting, Accounting Business, International Management, Trade English, International Regular Work, Data Processing, Computer Practicum, Programming Business, General Visual Design, Photography, Visual Design Business, Graphic Design, Computer Graphics, Tourism Management Business, Introduction to Secretarial Career, Secretarial Office Procedures, Introduction to Office Automation, Office Automation Business, Document Business, Marketing, General Advertisements, General Circulation Management, Circulation Information Business, Others

 

ENDÜSTRİ

• Introduction to Industry, Basic Drafting, Basic Information Technology, Professional Drafting, Mechanical Principles, General Electricity, Industrial English, Design of Machines, Machinery Construction, Power Generators, Fluid Mechanics, Air Mixing Arrangement, Basic Machinery Construction, Machinery Ⅰ, Machinery Ⅱ, Industrial Installation, Troy Construction, Electronic Machinery Theory, Mechatronics Circuits, Electronic Machinery Construction, Electronic Machinery Control, Metal Materials, Metal Manufacture, Plastic Forming, Casting, Metal Treatment, Resource Development, Explosives and Blasting, Stone Processing, Drilling & Underground Water, Resources Development, Resource Development Machines, Electric Appliances, Electric Circuits, Electrical Machines, Electric Power Installment Ⅰ, Electric Power Installment Ⅱ, Electrical and Electronic Measurement, Automation Installment, Electronic Machines, Applications in Electronics & Computer Science, Electronic Circuits, Engineering Control, General Communication, Information Communication, Communication Systems, Computer Structure, System Programming, Programming, Digital Logical Circuit, Multimedia, Dynamics, Civil Engineering Design, General Civil Engineering, Surveying, Civil Engineering Materials and Construction, Hydrology and Soil Mechanics, Computer, Intellectual Business, Building Structure, General Construction Plan, Building Construction Ⅰ, Building Construction Ⅱ, Building Construction Ⅲ, General Design, Chromatics Management, Modeling, Product Design, Industrial Arts, Industrial Chemistry, Unit Manipulation, Chemical Manufacturing, Chemical Process Control, New Ceramics, Ceramics, High Temperature Ceramics, Solidification & Cementation Ceramics,

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ

ÜNİVERSİTE

• Lise Bitirme Sertifikası (Immumgye Kodung Hakkyo Choeupchang- Academic High School Diploma) alan bir öğrenci liseyi tamamlamış sayılır. Toplamda 240 ünite (1 ünite beş ders saati) Kolej veya Üniversiteye giriş için ise Ulusal Sınava Katılıp, aldığı puanIarına göre yerleşebilir.

• Lise Bitirme derecesi en az %40 etki etmektedir.

• Kolejler ise isterlerse kolej giriş sınavı da yapabilirler.

• Öğrenciler Kolejlere girebilmek içinde sınava (Korean College Scholastic Ability Test) girerler. Her sömestri iki kez yapılıp, Kore öğrencileri için önemli bir testtir. Başaramazlarsa bir sonraki yıllarda girebilirler

• Test Konuları: Dil/Okuma, matematik, İngilizce, seçmeli olaraksa sosyal ve fizik bilimi, Yabancı dil (Çince) veya Çin klasikleri ve Karakterleri.

Üniversite sınavları için dershanelerde büyük zaman harcanan ülkelerden biridir.

 

Dünyadaki eğitim sistemlerine çeşitli yazılarımızda yer verdik. Güney Kore eğitim sistemi de bu şekildedir.

 

“Güney Kore Eğitim Sistemi” üzerine 4 yorum

 1. Gerçekten çok yardımcı oldu bana. Hep merak etmiştim, “Acaba Güney Kore’de Japonya da olduğu gibi bir sistem mi kullanılıyor?” diye.
  Teşekkürler.

  Cevapla
  • Biz teşekkür ederiz.

   Eğitim sistemleri her toplumun yapısı ile ilgili aslında. Kültürüne uygun bir yapıda olmak zorunda. Hem kültürü koruyacak hem de yeniliği sağlayacak olması gerektiği de bu işin ne kadar zor ve önemli olduğunu gösteriyor. Almamız gereken çok yol var. Güney Kore veya Japonya eğitim sistemi kendilerine has. Aynı sistem veya benzeri bizde fayda sağlamazken onlarda belli ki işe yarıyor..

   Selamlar

   Cevapla
 2. Geri izleme: Mert Fatih Turanlı

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.