Fırsat Öğretimi Nedir?

Fırsat Öğretimi Nedir?

Fırsat öğretimi, özellikle Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) gibi bilişsel ve davranışsal zorluklar yaşayan bireylere öğrenme fırsatları sunan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu yöntem, uygulamalı davranış analizi prensiplerine dayanır ve özellikle sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinin öğretiminde kullanılır.

Fırsat Öğretimi Nasıl Çalışır?

Fırsat öğretimi, öğretmen merkezli geleneksel öğretim yöntemlerinden farklı olarak, çocuk merkezli ve doğal bir öğrenme ortamında gerçekleşir. İsmini bu özelliğinden alır; yani, öğrenme fırsatları doğal olarak ortaya çıkan durumlar içinde değerlendirilir.

Bu yöntem, bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları durumları öğrenme fırsatlarına dönüştürmeye odaklanır. Örneğin, bir çocuk market alışverişi sırasında iletişim becerilerini kullanabilir veya sosyal etkileşimde bulunabilir. Fırsat öğretimi, bu gibi günlük yaşamda karşılaşılan durumları öğrenme fırsatlarına dönüştürerek öğrencinin sosyal ve iletişim becerilerini güçlendirmeyi hedefler.

Neden Fırsat Öğretimi Kullanılır?

Fırsat öğretimi, özellikle OSB’li bireyler için etkili bir öğretim yöntemi olarak kabul edilir çünkü:

  1. Doğal ve Gerçekçidir: Öğrenme, gerçek yaşam durumlarında gerçekleştiği için öğrenciler için daha anlamlıdır.
  2. Sosyal Becerileri Geliştirir: Fırsat öğretimi, özellikle sosyal etkileşim ve iletişim becerilerini güçlendirmeye odaklandığı için bu alanda gelişim sağlar.
  3. Öz-Düzenlemeyi Teşvik Eder: Öğrenciler, günlük yaşamlarında karşılaştıkları fırsatları değerlendirerek kendi davranışlarını yönlendirme yetilerini geliştirirler.
  4. Ani Durumlara Hazırlar: Fırsat öğretimi, öğrencilere beklenmedik durumlarla başa çıkma ve uygun davranışları sergileme becerisi kazandırır.

Sonuç olarak, fırsat öğretimi, özellikle özel öğrenme ihtiyaçları olan bireyler için güçlü bir öğretim yaklaşımıdır. Bu yöntem, günlük yaşamda karşılaşılan durumları öğrenme fırsatlarına dönüştürerek öğrencilerin sosyal etkileşim, iletişim ve öz-düzenleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu sayede öğrenciler, daha bağımsız ve bilinçli bireyler haline gelirler.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.