15 Bin Öğretmen Alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna sözleşmeli olarak 15 bin öğretmen alınacak. Sözleşmeli olunması bir çok öğretmen adayının istemediği bir özlük durumu olsa da devlete atanmanın zorluğu düşünüldüğünde yine de fazlasıyla cazip bir kadro/atama haberi. Sözleşmeli öğretmenler belirli şartlar ile bir süre sonunda MEB kadrosuna alınacaklar.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözleşmeli öğretmen istihdamı yapılacaktır. Kontenjanlara yapılacak başvurular için 50 taban puan şartı vardır. KPSS sınavından 50 ve üstü puan alan adaylar sözleşmeli öğretmen atamasına başvurabilecekler. Diğer şartlar ise aşağıdaki gibidir. 15 Bin öğretmen alınacak ise de darbe girişimi sonrası özellikle yüzyüze mülakat şartı ön plana çıkmıştır.

KPSS sınavı

      Başvuru Şartları

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sıralanmış genel şartları taşıma,
  2. Türk vatandaşı olma (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmaz.),
  3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olma,
  4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olma,
  5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olma,
  6. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olma,
  7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
  8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olma.”

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin sözleşmeli öğretmeni belirli kriterlere göre alacak. KPSS puanı 50 ve üzerindeki adaylar sözlü sınava başvuracaklar. Sözlü yapılacak sınava ise puan sıralamasına göre belirlenecek 45 bin aday çağrılacak. Sözlü mülakat kesinlikle objektif değerlendirme dışı bir seçenektir. Mülakatta değerlendirme yapacak kuruldaki insanların keyfi uygulama yapmaları kaçınılmazdır. Türkiye’de her iktidara gelen siyasi hareket bu tür kadrolaşmalarda bulunmuşlardır. Darbe kalkışması sonrasına denk gelen bu öğretmen alımları da istenmeyen durumlara yol açabilecektir. Eğer sürekli birilerinin canı yanmasın isteniyorsa devlet her anlamda şeffaflaşmalı ve gerektiğinde hesap verebilmelidir. Aksi takdirde her dönemde ezilen bir kesim olacaktır ortada.

Sözleşmeli öğretmenlik şartları, sözlü mülakat kriterleri, mülakat yapılacak şehirleri listesi bu dosyadadır. >> Sözleşmeli öğretmen alım duyurusu <<

“15 Bin Öğretmen Alınacak” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.